SERVIS 24

Internetové bankovnictví České spořitelny

Přístup na tuto stánku není povolen

Litujeme, ale přistupovat na tuto stránku není povoleno.

Zpět na předchozí stránku

Přihlášení do aplikace SERVIS 24 Internetbanking

Pokud chcete ukončit práci v aplikaci, v zájmu bezpečnosti prosím zavřete stávající okna prohlížeče.

Případné další informace Vám poskytne podpora služby SERVIS 24 na lince 956 777 956 nebo podpora služby BUSINESS 24 na lince 956 777 888.

 

  

Access to the requested page is forbidden

We are sorry but it is not allowed to access requested page.

Back to previous page

Login SERVIS 24 Internetbanking

If you want to quit working in application please close running browser's windows.

For further information please contact SERVIS 24 support at +420 956 777 956 or BUSINESS 24 support at +420 956 777 888.

 

 

 

 

RP (forbidden)